Iwai Pak Corp.
  • DIK Bldg. No.706
    6-5-4 Shimbashi
    Minato-Ku Tokyo 105-0004

  • TEL: +81 3 3436-0320

    FAX: +81 3 3436-0319